Bractwo Najświętszej Maryi Panny Łaskawej

Matka Boża Łaskawa, Patronka Warszawy i Strażniczka Polski

NASZA HISTORIA

Założenie Bractwa

Bractwo Najświętszej Maryi Panny Łaskawej powstało w połowie XVII wieku w Warszawie, przy kolegium OO. Pijarów na ul. Długiej. W miejscu dawnego kościoła pijarów znajduje się obecnie katedra polowa. 

Pijarom, sprowadzonym do Polski przez króla Władysława IV, zawdzięczamy słynący cudami obraz Matki Bożej Łaskawej, który obecnie znajduje się w głównym ołtarzu kościoła OO. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 8. Kościół ten nosi tytuł Sanktuarium NMP Łaskawej.

Wkrótce po uroczystym odsłonięciu obrazu NMP Łaskawej, Jej cześć wzmogła się za sprawą zażegnania epidemii dżumy, szybko zbliżającej się do stolicy od strony Kresów Wschodnich. Nagłe ustąpienie zarazy, powszechnie uznane za cudowne, było pierwszym widocznym znakiem opieki Maryi i przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej, oraz Bractwa, w całej Rzeczpospolitej.

Odnowa Bractwa

Jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Polski była wojna polsko-bolszewicka 1920 r. i zwycięska bitwa o Warszawę, która toczyła się w okolicach Radzymina i Ossowa, znana jako Cud nad Wisłą. Według świadectw z epoki, żołnierze Armii Czerwonej ujrzeli nad polem walki Matkę Bożą w rozpostartym szafirowym płaszczu, trzymającą w dłoniach połyskujące przedmioty. Postać Maryi opisana przez bolszewików została zidentyfikowana jako NMP Łaskawa z warszawskiego obrazu. 

Od założenia Bractwa w II połowie XVII w. Matka Boża wiele razy smuciła się losem swojego Królestwa. Najpierw sama zapragnęła je objąć, o czym świadczy osoba i dzieło Sługi Bożego o. Juliusza Mancinellego (Giulio Mancinelli SJ, 1537-1618), i wiele razy w dziejach Polski interweniowała w spektakularny sposób. Przykładem takiej interwencji jest Cud nad Wisłą z sierpnia 1920 r. Stulecie tego wydarzenia stało się dla nas impulsem do odnowy Bractwa w tym właśnie miejscu, które Matka Boża wybrała na miejsce zwycięstwa. Obecne cele Bractwa kształtują się więc również pod wpływem Cudu nad Wisłą i zwycięstwa Maryi.

Przypomnijmy słowa Księdza Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, wygłoszone w grudniu 1920 r. w katedrze św. Jana w Warszawie:

Cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją Cudem nad Wisłą, i jako cud przejdzie ona do historii. Cud pod Warszawą był dopełnieniem wskrzeszenia Polski. Wskrzeszenie Polski było nowym tworem Bożym. Bóg łaskę zwycięstwa i cud nad Wisłą dał nam przez ręce Tej, która Polski jest Królową. 

Cud pod Częstochową prowadził króla i naród do ślubów świętych. Niechajże cud pod Warszawą zadziała to samo. Niechaj zwiąże cały naród w jedno bractwo wdzięcznych czcicieli Maryi, i niech bractwo podejmie się dopełnienia zaciągniętych, ale jeszcze niedokonanych ślubów.

Niech naród cały odnowiony sercem, nową ożywiony wiarą i miłością, woła ku Niej: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami!”

Obecne odnowienie Bractwa NMP Łaskawej, z siedzibą w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie, zawdzięczamy przychylności Księdza Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, JE Romualda Kamińskiego.

Cele i formacja

nabożeństwie zawierzenia NMP Łaskawej, celach i powodach odnowy Bractwa dzisiaj

Wydarzenia

Informacje o wydarzeniach i planach

Materiały dla Kandydatów

Kontakt z Bractwem

Prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail poniżej i naciśnięcie  "Wyślij". Na ten adres będziemy wysyłać aktualności o Bractwie.

iotu@yahoo.com
+48 690 52 77 23

Bractwo NMP Łaskawej
Radzymin, Sanktuarium św. Jana Pawła II

Powered with Zyro.com